NLP Therapie

Home  / Coaching / NLP Therapie

Coaching

NEI therapie

NLP therapie

NLP therapie

Systemisch werk

Reiki

Meer Informatie

Wil je meer informatie over de verschillende therapieën die ik aanbiedt of over gastouderschap neem dan contact met me op!

Neem contact op

NLP therapie

NLP-therapie

Neuro Linguïstisch Programmeren

De term Neuro Linguïstisch Programmeren (tegenwoordig beter bekend als NLP) staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. NLP is een veranderingstechniek.

NLP helpt je innerlijke ervaringen, gedachtes en overtuigingen die belemmerend werken te veranderen. Zodat ze niet langer in de weg staan om je doelen en verlangens te realiseren. Welke belemmerende overtuigingen heb je? Zijn die overtuigingen nog functioneel? Overtuigingen zijn machtige en krachtige mechanismen die je waarneming over de wereld en over jezelf in stand houden. Overtuigingen geven zekerheid maar kunnen ook een valkuil zijn. Al je herinneringen en de daaraan gekoppelde overtuigingen kunnen je in de weg zitten waardoor je minder bij jezelf komt. Door te zien, te begrijpen en zaken anders te benaderen, kun je tot nieuwe keuzes komen en beginnen aan een veranderingsproces.

NLP geeft inzicht:
  • In je overtuigingen en gedachten die je over jezelf hebt en die ondermijnend kunnen werken
  • In de wijze waarop je met problemen omgaat
  • In de manier waarop je communiceert
  • In de doelen die je nastreeft
  • In de belemmeringen die je ervaart je doelen te bereiken
  • In de hulpbronnen die je nodig hebt om je eerste stappen te zetten

NLP helpt om oude patronen en gedachten te vervangen door nieuwe manieren om met jezelf en anderen om te gaan. Het is een oplossingsgerichte methode met respect voor je eerder gemaakte keuzes.

Het is niet noodzakelijk bij NLP dat je de emotie weer oproept en herbeleeft of dat er lange praatsessies nodig zijn.